Угода користувача

Використання сайта sensavi.ua Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди. Адміністрація sensavi.ua залишає за собою право вносити до Угоди зміни, які набирають чинності з моменту публікації.

Основні терміни

Сайт — сукупність розміщених у мережі електронних документів (файлів), об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену sensavi.ua. Стартова сторінка Сайту розміщена в мережі Інтернет за адресою sensavi.ua.

Користувач Сайту (Користувач) — особа яка здійснює доступ до Сайту та / або використовує і / або використовувала його. Будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту, цим автоматично підтверджує, що вона повністю погоджується з положеннями Угоди користувача, і що стосовно неї можливе застосування вимог, встановлених Угодою користувача.

Адміністрація Сайту (Адміністрація) — МЦ SENSAVI Їй належать усі відповідні майнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я Сайту, нею здійснюється його адміністрування.

Контент — будь-яке наповнення інформаційного ресурсу, в тому числі у вигляді текстів, рецензій, коментарів, анонсів, фото, відео, у тому числі новини та інші матеріали, опубліковані Адміністрацією Сайту на Сайті.

1. Предмет Угоди користувача

1. 1. Ця Угода користувача (далі Угода) є юридично зобов'язуючим договором між sensavi.ua та Користувачем і регламентує використання Сайту sensavi.ua. Користувачем визнається фізична особа, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди.

1. 2. Текст Угоди розміщено на сайті sensavi.ua (далі Сайт) за адресою sensavi.ua/agreement. Угода набуває чинності з моменту початку користування Користувачем Сайтом його сервісами та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеними на ньому та діє протягом усього часу надання та використання послуг.

2. Обмеження відповідальності Адміністрації

2. 1. Ні за яких обставин Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, заподіяння шкоди честі, гідності або діловій репутації, викликаних використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті.

3. Адміністрація має право:

3. 1. У будь-який час змінювати оформлення Сайту, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті;

3. 2. За необхідності відправляти Користувачам електронною поштою повідомлення, що стосуються використання Сайту;

4. Користувач має право:

4. 1. Безкоштовно користуватися всім Контентом сайту в особистих цілях, не пов'язаних з цілями отримання комерційної вигоди.

5. Користувач зобов'язується:

5. 1. Регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

5. 2. Користувач, використовуючи той чи інший розділ сайту, зобов’язується дотримуватися правил користування цим розділом сайту, якщо такі існують і описані в цьому розділі.

5. 3. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і враховує ризики, пов’язані з її можливою недостовірністю, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою, непристойною. Якщо це сталося, Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про наявність подібної інформації.

6. Права на Контент, розміщений на Сайті

6. 1. Усі використані й розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями.

6. 2. Ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник документально надав свою згоду на вільне використання матеріалу будь-якою особою, за винятком випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України;

6. 3. Використання Контенту, до якого Користувач отримав доступ винятково для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.

6. 4. Усі матеріали, права на які належать Адміністрації Сайту sensavi.ua, можуть бути відтворені у будь-яких засобах масової інформації, на серверах мережі Інтернет або на будь-яких інших носіях без будь-яких обмежень за обсягом і термінами публікації. Цей дозвіл рівною мірою поширюється на газети, журнали, радіостанції, телеканали, сайти і сторінки мережі Інтернет. Єдиною умовою передруку та ретрансляції є пряме посилання на першоджерело sensavi.ua Попередньої згоди на передрук з боку видавців або авторів Сайту не потрібно.

6. 5. Для Інтернет-ресурсів обов'язковою умовою будь-якого виду цитування є розміщення активного прямого гіперпосилання в кінці матеріалу.

6. 6. При відтворенні матеріалів не допускається переробка їх оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки тією мірою, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

6. 7. Рейтинги, присвоєні Адміністрацією Сайту sensavi.ua, є інтелектуальною власністю Сайту і захищені авторським правом.

Рейтинги, присвоєні Адміністрацією Сайту, надаються без будь-яких гарантій, зокрема, сервіс sensavi.ua, не несе відповідальності за відомості, які можуть бути неповними або недостовірними.

Також, ні за яких обставин Адміністрація Сайту sensavi.ua не несе відповідальності перед фізичними та юридичними особами за будь-які збитки, повністю або частково завдані в результаті використання даних.

7. Прикінцеві положення

7. 1. Ця Угода є публічною офертою, у відповідності зі ст. 641 Цивільного Кодексу України. Згодою Користувача з умовами цієї Угоди (акцептом) вважається фактичне користування Сайтом, його сервісами та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеними на ньому.

7. 2. Користувач і Адміністрація Сайту будуть намагатися вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникають між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.